Heden geen wortels. Ook geen stokken.

De voorbije maanden heb ik met veel plezier een reeks sessies begeleid over het geven van feedback en het  voeren van en evaluatiegesprekken. Opnieuw is het me daarbij opgevallen hoe moeilijk  veel leidinggevenden het hebben met echt leiding geven.

Naar een verklaring hoef je niet ver te zoeken : een medewerker doet zijn of haar job goed, wordt nog beter, wil graag hogerop en belandt in een managersstoel. Vanaf nu wordt er verwacht dat zijn of haar leiderschapskwaliteiten min of meer spontaan losbranden, zonder dat daar veel opleiding, begeleiding of coaching bij te pas komt.

Vandaag is het niet genoeg dat je controle uitoefent op het werk van je teamleden en hen nauwgezet opvolgt om een goed manager zijn.  Leidinggevenden worden verondersteld om te sturen op resultaat en hun medewerkers daarvoor voldoende vertrouwen en autonomie geven. Zij moeten zorgen voor verbondenheid tussen teamleden die overal en nergens, maar zelden nog samen kunnen zitten.

Met een traditionele 'wortel-en-stok' aanpak lukt dat niet. Door budgetten die zienderogen wegsmelten hebben wortels trouwens ternauwernood de grootte van een erwt. Wat kan een manager dan doen om medewerkers te motiveren ?

Het antwoord is tegelijk eenvoudig en complex : wees een authentieke leider.

1. Zorg voor relevante context

Je staat ervan te kijken hoeveel werknemers slechts een vaag idee hebben waarom hen gevraagd wordt te doen wat zij doen. Vanop grote hoogte dwarrelen objectieven op hen neer die volstrekt willekeurig lijken te zijn geformuleerd.

Wat is de bestaansreden van jouw organisatie ? Waarom is jouw team er en welke bijdrage leveren jouw medewerkers aan het succes van het bedrijf ? Vanaf de schoonmaakploeg tot aan het top management : het werk van individuele medewerkers wordt pas zinvol als zij kunnen zien waartoe het dient. Een leidinggevende die kan zorgen voor die context en die daarover duidelijk en transparant communiceert wordt beloond met extra inzet.

2. Sta ten dienste van elk teamlid.

Weet jij wat elke individuele medewerker nodig heeft om voldoening te halen uit zijn of haar job ?

Ik moedig managers aan om tijdens elk evaluatiegesprek twee vragen te stellen :
1)  hoe heb ik jou het voorbije jaar geholpen ?
2) hoe heb ik je afgeremd ?

Met deze vragen ga je naar het hart van je medewerker. Door ze te stellen zeg je : "Ik merk je op, ik erken je en ik wil er zijn voor jou."

Ze zijn ook een teken van nederigheid : "Misschien heb ik ergens gefaald ?  Wat had ik beter kunnen doen ?"

Je moet echt niet wachten tot het evaluatiegesprek om deze vragen te stellen. "Hoe kan ik je helpen ?" is een vraag waarmee je de kansen op succes van je medewerkers vergroot. Je helpt hen door een aantal blokkades weg te nemen en je maakt het gemakkelijker voor hen om vooruitgang te boeken. Dat zorgt voor extra motivatie.

3. Wees gul met positieve feedback.

Trap ik hiermee een open deur in ?

Toch geven de meeste managers nog te weinig feedback en als ze het al doen beperken ze zich tot operationele verbeteringen die ze willen zien. Feedback wordt dan synoniem voor 'kritische commentaar' en dat is een grove vergissing.

Je appreciatie voor goed werk tonen heeft veel meer impact dan voortdurend aanwijzen waar iets is fout gelopen.

Geef je positieve feedback, zorg dan dat die specifiek is.  "Goed gedaan jongens, doe zo verder" is een aanmoedigende kreet.  "Gisteren ben je laat blijven doorwerken. Dat heeft ons geholpen om de afgesproken deadline te halen.Vanmiddag was ik trots toen de klant zei hoe tevreden hij daarover was.  Daarom wil ik je graag bedanken." geeft blijk van persoonlijke aandacht en echte appreciatie.

4. Kijk naar je zelf.

Hoe gemotiveerd ben je zelf nog ? Het is moeilijk om een team enthousiast te krijgen als je dat enthousiasme zelf bent kwijt geraakt. Mocht dat het geval zijn, denk dan na over wat je zou kunnen doen om je eigen intrinsieke motivatie terug te vinden.

Achterhaalde technieken en methodes om je medewerkers te motiveren laat je best achterwege. Praat met hen over de betekenis van het werk dat zij elke dag doen. Ga actief op zoek naar problemen die je medewerkers kunnen tegenkomen en los ze op. Toon waardering voor de bijdrage van elke medewerker. Maak verbinding met je eigen motivatie en deel die met je team.

Zwaai niet met wortels, dreig niet met stokken, maar voer meer  zinvolle gesprekken met je medewerkers. Weet je niet goed hoe je daaraan moet beginnen, contacteer ons dan. Wij helpen je graag op weg.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.