De partners

Indra Partners werd opgericht door Katrien Van Eetvelde en Joris Celis. Samen hebben zij meer dan 20 jaar ervaring in learning & development, coaching en loopbaanbegeleiding.

Zij hebben teams en individuele medewerkers gecoacht en workshops begeleid in 4 talen (Nederlands, Frans, Engels, Duits) voor doelgroepen van elk niveau: van arbeiders tot senior executives.

Naast eigen tools en business games kunnen zij in hun opleidingen ook gebruik maken van 360° feedback, MBTI en Insights Discovery.

Waar komt de naam Indra Partners vandaan ?

KATRIEN VAN EETVELDE

Katrien Van Eetvelde studeerde Nederlands, Engels en Duits in België voor ze naar New York verhuisde waar ze 13 jaar van haar leven doorbracht.

Haar carrière omspande rekrutering, loopbaanbegeleiding, outplacement, competentie beheer, change management en Learning & Development. Zij vond haar klanten voornamelijk in Wall Street en werkte op corporate niveau in grote organisaties zoals Levi Strauss, Diesel en AXA.

Zij leidde wereldwijde programma’s over klantgericht gedrag en over Diversiteit & Inclusie voor AXA Technology Services in nauwe samenwerking met het Global Executive Commitee.

Haar grootste plezier haalt Katrien uit het ontwerpen en geven van opleidingen en train-the-trainer sessies.  Zij werkte in verschillende landen van Europa, Hong Kong, Indië, Marokko en de VSA en leerde van alle culturen waarmee zij in aanraking kwam. Zij gelooft in levenslange nieuwsgierigheid, verwondering en persoonlijke groei.

Katrien is opgeleid aan het Intercultural Communication Institute in Portland, VSA. Ze is gecertifieerd als coach, in MBTI, Insights Discovery, 360° feedback en NLP.

Zij schrijft en geeft opleidingen in het Engels, Nederlands, Frans en Duits. Haar vrije tijd brengt zij graag door met haar 2 kinderen.

Zij is een actief yoga beoefenaar. Een goed boek ligt altijd binnen handbereik.

Joris Celis

Joris Celis is burgerlijk ingenieur en ontwikkelde en faciliteerde gedurende meer dan 15 jaar zowel technische als niet-technische opleidingen over uiteenlopende onderwerpen. Hij stond in voor de definitie en uitvoering van een L&D strategie, de begeleiding van leiderschapsprogramma’s en de roll out van een aangepast opleidingsaanbod voor medewerkers van elk niveau. Joris houdt van de interactie met groepen en wordt geboeid door de verscheidenheid van mensen en culturen.

Hij heeft gewerkt voor bedrijven zoals IBM, Verizon, ATOS Worldline, IMEC en CSC in Europa en in Afrika. Als change manager begeleidde hij organisaties in strategische business projecten zoals de introductie van prestatiemanagement of de overgang naar het Nieuwe Werken. Hij is gedreven en nieuwsgierig en gelooft dat je met een open geest, enthousiasme en humor van elk onderwerp een boeiend verhaal kunt maken. Joris is gecertifieerd als Insights Discovery Practioner en is opgeleid in leiderschap, spreken in het openbaar, ontwerpen van training materiaal, veranderingsmanagement en creativiteitstechnieken.

Hij ontwikkelt en geeft training en workshops in het Nederlands, het Frans en het Engels. Als hij niet aan het werk is, verruimt hij graag zijn blikveld door op reis te gaan, te lezen of naar het theater te trekken. Als stadsgids zal hij met plezier zijn liefde voor Leuven delen.

Over Indra

” Toen Indra vorm gaf aan de wereld maakte hij hem als een web en op elke knoop in dat web bond hij een parel. Alles wat bestaat of wat ooit heeft bestaan, elk idee dat bedacht kan worden, elk ogenblik is een parel in Indra’s net. Elke parel is door het web waar zij aan hangen verbonden met alle andere parels. Het oppervlak van elke parel weerspiegelt ook alle andere in het net. Elk deel van Indra’s web belichaamt en verenigt alle andere onderdelen.“

naar Timothy Brooks, “Vermeer’s hat”

Soms krijgen wij de vraag: vanwaar de naam Indra Partners?

Op basis van onze eigen bedrijfservaring en van wat wij opvangen in onze omgeving stellen wij vast dat veel mensen zich in zekere zin losgekoppeld voelen: zij missen verbondenheid met zichzelf, met hun werk, met hun bedrijf en met hun klanten. Organisaties lopen daardoor een aantal business opportuniteiten mis.

Indra’s web is een sterke metafoor voor de hoe de wereld rondom ons functioneert. Het is een beeld van onze onderlinge verbondenheid en toont aan hoe elke afzonderlijke actie invloed heeft op de overkoepelende werkelijkheid.

Het is onze ambitie om mensen en bedrijven meer verbonden te maken, meer geëngageerd en daardoor succesvoller.

Onderlinge verbondenheid en succes brengen wij samen in verbindend leren.

Boeken zoals “Creating Value through Values“ (Fred Kofman) en “Reinventing Organizations” (Frederic Laloux) behoren tot onze standaardwerken. De essentie van hun boodschap is dezelfde: creëer (opnieuw) een verbinding met jezelf, met anderen en met je uiteindelijke doelstelling. Succes vloeit daaruit voor zonder dat het een doel op zich moet zijn.

Dit principe van verbondenheid is de rode draad doorheen al onze opleidingen en workshops.