verbindend leren leidt tot succes

De 'Connection Method'

Wat wil je bereiken ? Hoe zie je dat je dat resultaat hebt behaald ?

Die twee vragen vormen het uitgangspunt voor de aanpak van Indra Partners.

Met het antwoord op die vragen zoeken wij naar de meest geschikte leervorm om jouw beoogde doel te bereiken.

Wij zorgen er ook steeds voor dat alle onderdelen van een leertraject naadloos op elkaar aansluiten :

 • Is het voor alle deelnemers duidelijk wat zij mogen verwachten van deze opleiding ?
  • Maakt de opleiding de koppeling met hun dagelijkse realiteit ?
   • Sluit de opleiding aan bij de missie van jouw organisatie, bij haar klanten en bij haar waarden?
    • Hoe til je de resultaten over de muren van het klaslokaal ?


    Hieronder vind je meer uitleg over hoe we dit aanpakken.

    En op deze pagina staan enkele voorbeelden van hoe wij onze klanten hebben geholpen.

De 3 principes van de connection method

Collega’s, manager en klanten ervaren het effect van jouw opleiding omdat je hen actief betrekt.

Goede voornemens blijven vaak goede voornemens. Je probeert even maar dan val je weer terug op je oude kennis en gewoontes. Een verandering op je eentje uitvoeren, zonder steun van je omgeving is immers moeilijk.

Daarom zorgt Indra Partners ervoor dat je collega’s, managers en klanten betrekt bij je leerproces en bij je actieplan. Zo ervaren zij de impact van wat je geleerd hebt en helpen zij om verworven inzichten om te zetten naar nieuw gedrag. Het succes dat jullie samen bereiken verrijkt de hele organisatie.


Je krijgt hiervoor concreet ondersteuningsmateriaal dat je zelfstandig blijft gebruiken.

De meeste mensen vergeten na enkele weken wat ze tijdens een opleiding hebben geleerd. Je herinnert je nog wel enkele principes maar hoe je die concreet moet toepassen in jouw dagelijkse werkomgeving is minder evident.

Daarom krijg je tijdens en na de opleiding een toolkit met praktisch materiaal dat je gemakkelijk kan delen met anderen. Onze handleidingen, checklists, tests en schema’s zijn zo gemaakt dat je ze na de opleidingssessie zelfstandig kan blijven gebruiken.


Dat materiaal is, net zoals de opleiding, gebouwd op maat van jouw business noden en werkomgeving.

Je hebt weinig aan kennis die je niet kan vertalen naar jouw eigen realiteit. Na de opleiding is het die dagelijkse praktijk waarin je opnieuw aan de slag moet. Voorbeelden en oefeningen die veraf staan van die werkelijkheid schieten hun doel voorbij.

Daarom passen wij elke opleiding aan jouw werkomgeving en jouw business noden aan. We bespreken vooraf wat je met een opleiding wil bereiken en hoe je dat zichtbaar zal maken. We bezoeken je bedrijf, we luisteren naar klanten en baseren onze oefeningen op je eigen cases.

Al onze workshops en business games zijn maatwerk.
We kiezen die tools en methodes die het meest geschikt zijn voor jouw specifieke leernoden.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

De Team Barometer

Dit is een korte vragenlijst die wij hebben ontwikkeld op basis van “De 5 frustraties van teamwerk” van Patrick Lencioni.

Ieder teamlid vult die afzonderlijk in en daarna bespreken we het resultaat met het hele team. Waar staan wij vandaag met ons team op vlak van vertrouwen, confrontaties aandurven, verantwoorde- lijkheid opnemen, betrokkenheid tonen en samen resultaat boeken ? Waar zouden wij graag willen staan ?

De team barometer maakt zeer goed zichtbaar op welke vlakken verbetering nuttig of zelfs noodzakelijk is.

Het Team Manifest

Met een Team Manifest bepalen teamleden zelf waar zij als team voor staan : wat maakt hen trots als team en hoe willen zij samen kwaliteitsvolle oplossingen bieden aan hun klanten?
De teamleden schrijven dit op als een reeks door iedereen gedeelde afspraken waarop zij elkaar kunnen aanspreken.

Wij zorgen ervoor dat die afspraken concreet, toepasbaar en aangepast aan de dagelijkse realiteit van het team zijn.

Doordat teamleden zelf hun eigen manifest opstellen worden zij er ook eigenaar van. Het onderlinge vertrouwen neemt toe en teamleden hebben minder moeite om elkaar feedback te geven.

Business Games

Business games zijn ideaal om een bewustwording te creëren, moeilijk bespreekbare onderwerpen op tafel te leggen, gevoelens te durven uiten, conflicten te ontmijnen… De competitie, emoties en plezier die horen bij een spel zorgen ervoor dat deelnemers op een intense wijze het effect van hun acties ervaren.

Teamwerk is een essentieel onderdeel van elk spel. Zo leren deelnemers zichzelf en hun collega’s beter kennen en ondervinden zij hoe samenwerking leidt tot betere resultaten.

In een aansluitende debriefing maken we de verbinding tussen de beleving van het spel en de dagelijkse realiteit van de deelnemers.

Direct beïnvloeden

Direct beïnvloeden (instant influencing) is een specifieke vraagtechniek waarbij je iemand laat nadenken over waarom hij/zij iets al dan niet zou doen. Je geeft hem of haar de kans uit te drukken wat belangrijk is en je laat daarbij altijd de vrije keuze.

Door deze techniek correct toe te passen kan je je impact vergroten zonder dat je zelf directief uit de hoek komt. Het is slechts één voorbeeld van de praktische methodes en technieken die wij aanleren en die onmiddellijk toepasbaar zijn.

Het 8 veldenmodel

Wij maken systematisch gebruik van het 8 velden model van Kessels en Smit om onze opleidingsprogramma’s te ontwik-kelen.

Het model helpt ons en onze klanten om een helder en concreet antwoord te formuleren op deze drie vragen :

 • Wat wil je leren ?
 • Waarom wil je dat leren ?
 • Wat ga je doen met wat je geleerd hebt ?

Met het model kijken we zowel naar de wens-kant (wat wil je ?) als naar de realisatie-kant (wat doe je eraan ?). Zo krijg je leerinterventies die effectief invloed hebben op de wijze van werken.

Insights Discovery

Insights Discovery is een zeer eenvoudig en toegankelijk model dat verschillende persoonlijkheidstypes  beschrijft met behulp van kleuren.

Je persoonlijke profiel is steeds op maat gemaakt en geeft je inzicht in je persoonlijke voorkeuren, sterktes, valkuilen en ‘blind spots’.

In onze workshops helpen wij teamleden om individuele verschillen vooral als een bron van sterkte te zien. Met praktische oefeningen slagen we erin het wederzijds begrip en respect voor elkaar te vergroten. Het resultaat is en team waarin alle leden zich gewaardeerd voelen om wie ze zijn.

Op deze pagina staan enkele voorbeelden van hoe wij onze klanten hebben geholpen.

energiek en to-the-point

Onze opleidingsmodules en business games zijn energiek en to-the-point.

Wij zetten je in beweging, letterlijk en figuurlijk.

We prikkelen je verbeelding : met visueel aantrekkelijk materiaal, met humor, met verrassende invalshoeken.

We houden het praktisch, concreet en relevant.

Wij zorgen ervoor dat je duurzaam resultaat boekt. We helpen je om het effect van een opleiding zichtbaar te maken voor jezelf, voor jouw collega’s, managers en klanten.

Laat je inspireren door deze voorbeelden of contacteer ons om een programma uit te werken dat volledig op maat is van jouw organisatie.

Verbindend leren leidt tot meer engagement

Wist je dat organisaties die streven naar een cultuur van engagement 1,5 keer meer winst boeken dan hun concurrenten? Toch is wereldwijd slechts 12% van alle werknemers geëngageerd. (Gallup, State of the Global Workplace).

Met ons aanbod van trainingen, workshops en business games dragen wij bij aan een sterk geëngageerde organisatie. Onze Connection Method stimuleert je medewerkers om zin en betekenis te geven aan hun dagelijkse activiteit. Onze methode zorgt voor duurzaam success en oprecht engagement.