6 manieren om engagement te verhogen

(door Joris & Katrien)

Is engagement van medewerkers het nieuwe wondermiddel voor business succes ? Daar lijkt het soms op als je de vele artikels over dit onderwerp leest. Meetmethodes en cijfergegevens mogen dan wel verschillen, de besluiten van alle studies lopen opvallend gelijk : bedrijven waar het engagement van medewerkers hoog scoort boeken meer winst, behalen een grotere productiviteit, kennen minder personeelsverloop en houden meer tevreden klanten.

Uit diezelfde onderzoeken blijkt dat nog geen 3de van alle medewerkers geëngageerd is. Geen wonder dat bedrijven op zoek zijn naar manieren om het engagement van hun personeel te verhogen.

Er bestaat geen vast recept voor engagement. Volgens William Kahn die het begrip ‘engagement van medewerkers’ in 1990 introduceerde, zijn 3 ingrediënten onontbeerlijk zijn: zinvolheid, veiligheid en beschikbaarheid.

Aan die ingrediënten voegt Indra Partners deze 6 smaakversterkers toe: visie, opdracht, zorg, aanmoediging, transparantie en tijd.

Zinvolheid: visie & opdracht

Zinvolheid slaat op de intrinsieke motivatie die medewerkers (en dat kunnen ook managers zijn) uit hun werk halen.
Die motivatie neemt toe naarmate medewerkers trots zijn op de organisatie waarvoor zij werken, op haar reputatie en op de producten en diensten die zij levert aan de klant.

Visie

Organisaties met een sterk uitgesproken visie trekken vanzelf nieuwe kandidaat werknemers aan. Die visie moet dan wel meer inhoud bieden dan een stel waarden op een rekruteringssite. Medewerkers moeten een goed gevoel hebben over de leiders in een organisatie : zij moeten de visie belichamen en uitdragen. Maar je kan medewerkers ook aanmoedigen om hun eigen verhaal te vertellen : laat hen zelf zeggen hoe zij de waarden van hun bedrijf beleven en hoe zij de strategie helpen realiseren.

Opdracht

De meeste medewerkers weten graag wat van hen verwacht wordt. Zij vereenzelvigen zich met plezier met de bedrijfsstrategie als zij goed zicht hebben op hun eigen opdracht en waar die past binnen een groter geheel. Belangrijker dan het jaarlijkse rondje ‘smart’- doelstellingen vastleggen is in dialoog gaan met elke medewerker en samen een antwoord vinden op deze vraag : hoe kan ik mijn sterktes inzetten voor het succes van de organisatie ?

Veiligheid : zorg & aanmoediging

Hoe gaan collega’s met elkaar om ? Kunnen zij elkaar vertrouwen ? Hoe behandelen managers hun medewerkers ? Wat zeggen medewerkers wel of niet aan hun manager ?

Veiligheid hangt af van het antwoord op die vragen. Veiligheid is de mate waarin iemand zich vrij voelt om op het werk volledig zichzelf te durven zijn.

Zorg

Wie goede collega’s heeft is meestal meer geëngageerd dan wie zich eenzaam voelt op het werk. Vrijuit kunnen spreken, autonoom kunnen werken, je mogen tonen zoals je bent verhogen het engagement.

Maar het belangrijkste is een manager die zorg voor je draagt. Dat zijn managers die tonen dat ze hun medewerkers waarderen, die hen helpen om zich verder te ontwikkelen, die achter hen blijven staan als ze kritiek krijgen, die genereus zijn met positieve feedback en die oprecht geïnteresseerd zijn in wat hen bezig houdt.

Aanmoediging

Feedback is nuttig en nodig, aanmoediging is beter. Aanmoediging doet medewerkers groeien, het helpt hen om meer initiatief te nemen en innovatieve oplossingen te zoeken. Succes leidt tot meer succes. Je kan medewerkers stimuleren door hen opleidingsmogelijkheden te bieden en coaching ‘on the job’, door hen zelf naar oplossingen te laten te zoeken en door verstandig te delegeren.

Beschikbaarheid : transparantie en tijd

Medewerkers engageren zich pas te volle als zij vinden dat zij kunnen beschikken over voldoende middelen om hun werk goed uit te voeren. Niet alleen materiële middelen moeten beschikbaar zijn. Kennis, tijd en ruimte voor emoties zijn minstens even belangrijk.

Transparantie

Goed geïnformeerde medewerkers zullen zich meer met hun bedrijf vereenzelvigen. Informatie verhoogt hun gevoel van eigenaarschap. Geef daarom open en transparante informatie over wat er in je bedrijf gebeurt. Wees niet bang om minder positieve cijfers te delen en denk na over de wijze waarop je die communiceert.

Moedig open communicatie tussen medewerkers aan. Vraag hen naar hun mening. Luister met een open geest en toon wat je met hun ideeën hebt gedaan. Communiceer ook tijdig : zo vermijd je dat een geruchtenstroom op gang komt of dat medewerkers belangrijke informatie uit de pers moeten vernemen.

Tijd

Als je medewerkers voldoende tijd geeft om hun werk goed te doen, zullen zij ook gemotiveerd zijn om hun talenten helemaal in te zetten. Belangrijker dan de hoeveelheid tijd is dat je hen de kans geeft om zelf te beslissen hoe zij hun dag indelen. Bedrijven die overstappen naar het nieuwe werken stellen vast dat die verhoogde autonomie een positief effect heeft op het engagement.

Medewerkers tijd geven is hen ook tijd geven voor hun leven buiten het werk. Vergeet niet tijd te maken om successen samen te vieren. “Als je iets wil laten groeien, besproei het dan met champagne!”.

En nu vooral goed roeren

Drie basisingrediënten en zes smaakversterkers, is dat voldoende om engagement mee te brouwen ? Indra Partners vindt van wel. Bovendien hebben die 6 kruiden één zaak met elkaar gemeen : ze verbinden. Ze verbinden individuele sterktes met de strategie van de organisatie, ze verbinden managers met hun medewerkers en medewerkers met hun team.

Verbindend leren is de rode draad in onze trainingen en workshops. Het engagement dat daaruit voortvloeit koppelen wij aan de dienstverlening naar je klant. Zo draagt het engagement van je medewerkers bij aan het business succes van jouw organisatie.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.