Creatief van mening verschillen ? Kies voor consensus !

Op een dag had onze manager een belangrijke mededeling. Tijdens het volgende HR-event zouden wij met ons L&D team een uur de tijd krijgen om aan onze collega’s uit te leggen ‘wat wij nu precies deden’. Eindelijk! We wachtten al veel te lang op een kans om uit de coulissen te komen en te gaan stralen voor het voetlicht. Dit moest dus goed worden aangepakt.

Voor onze manager was de zaak eenvoudig. Twee teamleden zouden een goed gestructureerde presentatie geven, onderbouwd met cijfers en feiten, en gevolgd door de gelegenheid om vragen te stellen.
Niet iedereen was gelukkig met dat voorstel. Structuur mocht er wel zijn, maar elk teamlid moest toch ook de kans om zichzelf op een persoonlijke manier in het zonnetje te zetten.
De prettigst gestoorde medewerker van ons team had, zoals verwacht, nog een ander idee : een aan de keukentafel in elkaar geknutseld filmpje zou L&D op een grappige, originele en informatieve wijze introduceren zonder dat iemand moest presenteren. ‘Geweldig’, riepen sommigen; ‘Te verregaand’, vonden anderen.

Hoe maak je als team een keuze als er verschillende opties op tafel liggen ? Het is een vraag waar elk team mee geconfronteerd wordt. Collega’s kies je niet en dus is het niet meer dan normaal dat er soms meningsverschillen ontstaan.

Je kan een knoop doorhakken door erover te stemmen. De meerderheid beslist. Helaas, een stemming leidt zelden tot de meest creatieve oplossing en verdeelt de groep in winnaars en verliezers.

Een beslissing kan worden genomen via beïnvloeding. De persoon in de groep met de meeste macht, de sterkste overtuigingskracht of die het best kan lobbyen haalt het. Het resultaat zegt dan misschien iets over de onderlinge politieke krachtsverhoudingen binnen de groep, ook aan het eind van deze rit zit je met een winnende en een verliezende partij.

Is een compromis misschien een eerbiedwaardigere aanpak ? Als iedereen een beetje water in de wijn doet moeten we er toch samen uitraken ? Jammer genoeg heeft een compromis al menig sierlijk renpaard herleid tot een scheve dromedaris. Een compromis is in veel gevallen de eerlijkste manier om iedereen ontevreden te stellen.

Ons team heeft niet gestemd. Wij hebben ook geen compromis gesloten. De voorstanders van het filmpje waren zo enthousiast dat zij de rest mee sleepten. Zo leek het toch. In werkelijkheid hadden de anderen afgehaakt. Zij voelden zich niet meer echt betrokken.

Wat hadden wij kunnen doen om iedereen gemotiveerd te houden ? Wij hadden kunnen op zoek gaan naar consensus.

Consensus is niet hetzelfde als unanimiteit. Consensus betekent dat elk teamlid het eens kan zijn met het besluit omdat het er zelf toe heeft bijgedragen. Niet wat beslist wordt is het belangrijkst, wel hoe er tot dat besluit is gekomen.Bij dat besluitvormingsproces worden alle teamleden betrokken en aangemoedigd om actief deel te nemen. Je zoekt als team naar een oplossing waar iedereen zich in herkent.

Elk teamlid kan voorstellen doen en elk voorstel wordt evenwaardig behandeld. Je bespreekt samen de voor- en nadelen van elke oplossing, je vraagt om verduidelijking, je discussieert en je herformuleert. Tenslotte maak je samen een keuze en toets je bij alle teamleden of ze het daarmee eens zijn.

Hebben teamleden toch bezwaren dan probeer je daaraan tegemoet te komen. Lukt dat niet dan bied je teamleden de ruimte om de rest van het team te laten verder gaan met het besluit, zonder dat zij het zelf actief te ondersteunen.

Het mooie van deze wijze van beslissingen nemen is dat dankzij de discussie het groepsgevoel wordt versterkt. De moeite die een team doet om samen tot een gedeeld besluit te komen waarbij het rekening houdt met alle invalshoeken versterkt de onderlinge relaties. Zo zorgt consensus ervoor dat iedereen zich persoonlijk verantwoordelijk voelt om wat is besloten uit te voeren.

Consensus leidt tot meer creatieve oplossingen. Misschien hadden wij geen filmpje gemaakt maar een toneelstukje, misschien was er in plaats van een presentatie een panelgesprek gekomen. In elk geval zouden wij nog meer als één hechte groep voor onze collega’s hebben gestaan.

Een consensus bereiken vraag tijd en goede afspraken. Laat dat je niet afschrikken. Een team dat erin slaagt om op basis van verschillende meningen tot een gedeeld besluit te komen verdient terecht applaus.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.