Verbonden met je klant

Klantgericht handelen


Je kunt er niet omheen: klanten zijn de bestaansreden van jouw organisatie. Vóór alles is klantgerichtheid een ingesteldheid die leeft bij alle medewerkers van een organisatie, ook bij wie niet rechtstreeks in contact met klanten staat.

Technische medewerkers die de taal van de (interne) klant spreken ? De klant binden, ook als je geen deel uitmaakt van het ‘sales’ team? Met de juiste attitude en met deze technieken lukt het in elke bedrijfsomgeving.

Een klantgerichte attitude

Een organisatiecultuur waarin de klant voorop staat is essentieel voor elk bedrijf. Hoe kan je deze attitude aanwakkeren ? Hoe leer je vervolgens zo te handelen dat die ingesteldheid ook uitstraalt naar de klanten zelf ?

 • Verken de klant in je zelf.
 • Mijn ideale klant : customer persona.
 • De plaats van de klant in onze missie.
 • Het ‘Engagement Business Game’.

Communicatie met de klant

Leer communiceren op een manier die van elk schriftelijk of mondeling contact een opportuniteit maakt om je klant te binden. Pas dit ook toe als het een moeilijk gesprek is.

 • Insights Discovery®
 • Actief luisteren
 • Je communicatiestijl aanpassen aan de klant
 • DESC en verbindende communicatie
 • Constructief omgaan met conflicten

Klantgericht bijdragen tot succes

Wanneer je in contact komt met een klant, kunnen jouw houding en gedrag leiden tot betere verkoopcijfers, ook al ben je geen ‘verkoper’. In de praktijk is dat voor veel medewerkers een moeilijke opgave. Met deze componenten kan je een module bouwen die hen leert anders te denken en handelen.

Klantgericht bijdragen tot succes

 • Wie is mijn klant ?
 • Hoe draag ik bij aan ons succes?
 • Klantgericht én resultaatgericht communiceren
 • Direct beïnvloeden.

verbonden met je organisatie

Inspirerend leiden


Het engagement van medewerkers wordt voor 70% bepaald door hun leidinggevende. Vandaag moeten die managers tegelijk coach, spelverdeler, inspirator, beheerder, motivator en mentor zijn. Dat is wel heel veel voor één rol ! Kan je dat ook leren ?

Wij zijn ervan overtuigd dat het kan. Met de instrumenten en technieken die wij voor elke kerntaak van een manager hebben ontwikkeld kan je onmiddellijk aan de slag. Het zijn bouwstenen die je apart kan gebruiken of waarmee je een leertraject op maat kan samenstellen.

the basics

Respectvol en toekomstgericht feedback geven, je leiderschapsstijl aanpassen aan een situatie of persoon…het zijn slechts enkele basisvaardigheden voor elke leidinggevende.

 •  Insights Discovery®
 • Situationeel leidinggeven
 • Feedback met DESC en verbindende communicatie

autonomie en verantwoordelijkheid

Ervaar hoe je, door het eigenaarschap van je medewerkers en hun autonomie te vergroten, resultaat kan bereiken zonder druk uit te oefenen.

 • Sturen op resultaat
 • Actief luisteren
 • Direct beïnvloeden

inspiratie en motivatie

Motiveer je teamleden met een visie waarin hun eigen behoeften en ideeën zijn geïntegreerd. Betrek ze bij de ontwikkeling van een inspirerende visie met deze tools :

 • Team Purpose statement.
 • Vision Board
 • Team Manifest

verbondenheid

Medewerkers hebben graag aangename, betekenisvolle relaties met elkaar en met hun leidinggevende. Vergroot zelf de verbondenheid in je team met deze eenvoudige oefeningen.

 • Waarheid of leugen ?
 • Mijlpalen
 • Team Barometer
 • Krachtige vragen

wendbaarheid

Je verwacht van je team dat het flexibel en creatief reageert op veranderingen bij je klanten of binnen je organisatie.  Met deze speelse technieken kan je zelfs de stroefste medewerker kan wendbaar maken. 

wendbaarheid

 • Zorg jij voor stress of voor energie ?
 • Herkaderen
 • Het onbevreesd op weg spel
 • Impact van verandering : het knopenspel

Download ons gratis e-book over Het nieuwe leidinggeven

verbonden met je team

Samen resultaat behalen

In een performant team houdt iedereen rekening met elkaar. Elke medewerker is even geëngageerd, en streeft naar dezelfde kwaliteit. Rollen en verantwoordelijkheid zijn flexibel, gedrag dat de groep ten goede komt staat voorop, maar er is plaats voor creativiteit en voor individuele verschillen.

Indra Partners gaat verder dan een klassieke ‘team building’. Wij hebben tools en technieken ontwikkeld voor elk van de 5 ingrediënten die je volgens Patrick Lencioni nodig hebt om een goed functionerend team te vormen. Met die ingrediënten maken we samen een recept op maat van jouw team.

Vertrouwen creëren

In een team waar vertrouwen heerst moet niemand gebreken of tekortkomingen camoufleren : je durft je zelf kwetsbaar opstellen. Deze verrassende en speelse oefeningen zetten je daarbij op weg.

 • Waarheid of leugen
 • Mijlpalen
 • Spiegelkaartjes

Iedereen betrekken

Besluitvorming in consensus zorgt ervoor dat iedereen betrokken wordt en dat elk teamlid achter de beslissing staat zelfs wanneer die ingaat tegen wat hij of zij persoonlijk voor ogen heeft.

 • Participatieve technieken toepassen
 • Beslissen in consensus
 • Team van waarden

De confrontatie aandurven

Productieve confrontaties , gericht op de inhoud en niet op de persoon, leiden tot betere besluitvorming. Communicatieve vaardigheden zijn hiervoor essentieel.

 • Jezelf en de anderen beter begrijpen dankzij Insights Discovery
 • Feedback met DESC en verbindende communicatie

Rekenschap durven geven

Je kan elkaar maar aanspreken op prestaties en gedrag als je vooraf duidelijke afspraken maakt. Zo ben je ook in staat om conflicten te voorkomen of op te lossen zonder dat zij de samenwerking in het team schaden.

 • Het Team Manifest
 • Constructief omgaan met conflicten

Samen resultaat boeken

Wij leren je hoe je als team hinderpalen uit de weg kan werken en hoe je de verscheidenheid binnen je team kan gebruiken om samen een sterk resultaat neer te zetten.

Samen resultaat boeken

 • Het onbevreesd op weg spel
 • Kiezen voor resultaat
 • Impact van verandering : het knopenspel

verbonden met je boodschap

Doeltreffend communiceren

Alles is communicatie, je kunt niet ‘niet communiceren’. Toch is helder en overtuigend communiceren niet zo vanzelfsprekend. Je moet zorgen voor een duidelijke boodschap, je moet verbinding maken met anderen en hen proberen te overtuigen, je moet bezwaren weerleggen.

Wij leren je hoe je een verhaal kan schrijven dat eerlijk is, hoe je andere mensen daar op een waarachtige wijze in kan meenemen, hoe je impact kan hebben en je gesprekspartner tot actie kan brengen en hoe je zelf bij duidelijke tekenen van weerstand authentiek en verbonden kan blijven.

structuur geven aan je boodschap

Met enkele eenvoudige technieken kan je over elk onderwerp een boeiend verhaal in elkaar steken, al dan niet ondersteund met slides.

 • Het Piramide principe
 • Iedereen heeft een boeiend verhaal
 • Met of zonder tools ? Maak de juiste keuzes

anderen overtuigen en beïnvloeden

Je wil dat mensen iets doen met jouw boodschap. Leer hoe overtuigen en beïnvloeden werkt en hoe je dat zelf kan toepassen.

 • 6 principes van beïnvloeding
 • Kiezen voor trekken of duwen ?
 • Direct beïnvloeden

je eigen communicatiestijl vinden

Iedereen heeft een voorkeurstijl om in te communiceren. Als je erin slaagt om die af te stemmen op je publiek zijn mensen graag bereid om naar je te luisteren.

 • Verschillende communicatiestijlen
 • Assertief en verbindend communiceren
 • Spreken met je hele lichaam

luisteren en reageren

Hoe goed je ook bent voorbereid, sommige reacties zijn scherp of onverwacht. Weerstand kan je echter ook ombuigen tot betrokkenheid.

 • Actief luisteren
 • De kunst van vragen te stellen
 • Weerstand herkennen en erop reageren

verbonden met je verschillen

Diversiteit en Inclusie

Onderzoek toont dat diverse teams beduidend sterker presteren dan meer homogene teams op voorwaarde dat die diversiteit goed wordt beheerd. Diversiteit zorgt voor creativiteit, innovatie en een betere band met je klanten.

Indra Partners kan voor jou een D&I programma op maat maken of kan je helpen om de resultaten van je bestaande programma in een stroomversnelling te brengen. Wij leveren opleidingen die een hefboom zijn voor de kracht van diversiteit in je bedrijf.

Verschillen erkennen en waarderen

In de meeste organisaties werken medewerkers die van elkaar verschillen op vlak van cultuur, seksuele geaardheid, leeftijd, gender…In workshops en business games maken we die verschillen en hun invloed op samenwerking binnen teams bespreekbaar.

 • Kleur bekennen : een spel over de praktijk van diversiteit op de werkvloer
 • ‘Value cards’ : een oefening in gedeelde waarden
 • De culturele dimensies van Hofstede : waar staan wij ?
 • Meerdere generaties in één team

Van erkennen naar samenwerken

Samenwerking tussen mensen met een verschillende achtergrond is niet vanzelfsprekend. Het veronderstelt wederzijds respect, goede afspraken, heldere communicatie en de vaardigheid om conflicten te voorkomen en op te lossen.

 • Goede afspraken maken ondanks grote verschillen
 • Interculturele communicatie
 • Diverse stijlen om conflicten te beheersen
 • De effectiviteit van ons team meten en verbeteren

Diversiteit als een meerwaarde

Als ze goed wordt ingezet kan diversiteit leiden tot meer creativiteit en innovatie en tot een sterkere groei. Dat veronderstelt een werkomgeving waar alle medewerkers voelen hoe hun eigen waarde en inbreng wordt geapprecieerd.

Diversiteit als een meerwaarde

 • Zorgzaam leiderschap
 • Onderling verbonden door een Team Manifest
 • Insights Discovery® in een multiculturele omgeving