Blended aanbod

Leren van op afstand

Indra Partners heeft altijd sterk ingezet op de meerwaarde van een leerervaring die je samen met anderen beleeft. We zetten mensen bij voorkeurbij elkaar zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen, gedrag kunnen observeren en samen kunnen oefenen.


Dat mis je in vele vormen van digitaal leren. Daarom kiezen wij voor
“blended learning”  : een mengvorm die de voordelen van online leren (individueel, gepersonaliseerd..) en sociaal leren combineert. Op deze pagina ontdek je hoe je met blended learning de leernoden van je organisatie met interactieve en afwisselende oplossingen kan invullen.

Wat verstaan wij onder “blended learning”  ?

Onze “blended learning” trajecten combineren online programma’s  die je individueel kan volgen met (virtuele) contactmomenten  samen met een coach of in groep.

In het  online programma  word jr uitgedaagd om op een actieve manier nieuwe kennis en vaardigheden aan te leren. Dat doe je op een moment en een plaats die jouwu het best uitkomen en aan je eigen tempo.  Je hebt er geen speciale software voor nodig; een apparaat (computer, tablet, smartphone…) met een Internet-verbinding volstaat.

Tijdens de contactmomenten krijg je de kans om om deze kennis en vaardigheden actief te verwerken en toe te passen. In sommige programma’s bieden we daarvoor individuele coaching aan, in andere gebeurt dit door middel van een groepssessie.

Ons digitaal aanbod

 • Beter communiceren dankzij inzicht in je persoonlijk profiel

 • Elkaar aanspreken : verbindende feedback

 • Leiding geven vanop afstand

 • Een “team manifest” voor virtuele teams

 • Teamtalk : binnen 4 weken meer resultaat met je team

Beter communiceren dankzij inzicht in je persoonlijk profiel

Communicatie is een essentiële vaardigheid om goed te kunnen samenwerken. Wie goed kan communiceren is in staat  om voor zijn eigen opvattingen uit te komen en tegelijk begrip te tonen voor die van een ander. Dat lukt beter als je zelf beseft welke manier van communiceren of gedrag jouw spontane voorkeur wegdragen en hoe je daarin verschilt van anderen.

Als je je eigen voorkeurstijlen kent kan je daarover praten met je collega’s. Jij kan vertellen wat voor jou belangrijk is en zij kunnen je zeggen hoe zij jou ervaren en wat zij van jou verwachten.

Het “Indra Partners Persoonlijk” profiel.

Een uitgebreid persoonlijkheidsprofiel zoals Insights Discovery®, DISC of MBTI kan helpen om dat gesprek te voeren. Het is echter niet vanzelfsprekend om dit voor alle medewerkers in een organisatie aan te vragen.

Daarom heeft Indra Partners een eenvoudig model ontwikkeld, geïnspireerd op dezelfde gedragsvoorkeuren van C.G. Jung die aan de basis liggen van andere persoonlijkheidsmodellen.

Ons profiel pretendeert niet om een volledige beschrijving van jouw persoonlijkheid te geven of om te voorspellen hoe je je zal gedragen. Wel vormt het een goede basis om stil te blijven staan bij hoe jij het best functioneert en om daarover met anderen in gesprek te gaan.

De geldigheid ervan berust op het feit dat meer dan 2000 medewerkers onze vragenlijst hebben ingevuld en ons profiel met succes hebben gebruikt om de onderlinge samenwerking in hun teams te verbeteren.

Gebruik het voor je zelf en in je team

 • Je kan jouw profiel meteen bij ons aanvragen. Wij bezorgen je na betaling een link naar een online vragenlijst en nadat je die hebt ingevuld krijg je het profiel toegestuurd.
 • Tijdens een online  coaching sessie kan je samen met ons bekijken hoe je dit profiel kan gebruiken om beter te communiceren en om efficiënter samen te werken met anderen.
 • Voor teams waar alle leden hun profiel hebben gekregen organiseren wij een (digitale) teamsessie. Die laat je toe om de dynamiek in je team te ontdekken en de inzichten die elk teamlid uit haar of zijn eigen profiel haalt in te zetten voor een optimale samenwerking.

Leiding geven vanop afstand

Toegenomen thuiswerk vraagt om een aangepaste manier van leidinggeven. Wat goed werkt bij een team dat samenzit in een kantoor werkt niet meer als datzelfde team verspreid is.

Teams moeten opnieuw leren hoe zij zich het best organiseren. Teamleiders moeten een aanpak vinden waarmee zij de meest genoemde problemen bij het werken op afstand kunnen vermijden :

 • ” Er is te weinig communicatie “
 • ” We hebben minder contact met elkaar “
 • ” De collegialiteit is beperkt “
 • ” Onze band met de organisatie valt weg “
 • ” We worden te weinig opgevolgd “

Een online programma met impact

In dit programma leer je en oefen je

 • hoe je het best je communiceert met je medewerkers
 • hoe je team spirit kan bevorderen, ook met digitale middelen
 • hoe je feedback kan geven zonder face 2 face contact
 • hoe je de motivatie en betrokkenheid van je teamleden vergroot
 • hoe je de leiderschapsstijl die je gewoon bent te hanteren kan aanpassen voor een beter resultaat.

Een coaching sessie

Als het over gedragsverandering gaat leer je nog het altijd het meest door interactie met anderen. Daarom krijg je aansluitend op het online programma een coaching sessie waarin je dieper kan ingaan op jouw specifieke situatie, de moeilijkheden waarmee je wordt geconfronteerd, de thema’s waarmee je nog worstelt. Je kan ook extra vragen stellen over wat er in het online programma aan bod kwam.

Coaching kan zowel 1 op 1, of, als je dat liever hebt, in groep samen met andere deelnemers.

Elkaar aanspreken : verbindende feedback

“Ik durf mijn collega’s niet aan te spreken geven want ik wil een goede verstandhouding met hen.”
“Ik heb al vaak iemand aangesprokekn maar het heeft weinig resultaat opgeleverd.”
“Positieve feedback geven is niet mijn ding, ik denk dat mijn team daardoor te laks gaat worden.”


Er zijn verschillende redenen waarom mensen ervoor terugschrikken om een opmerking te maken of feedback te geven. Toch draagt open communicatie bij tot een werkklimaat waarin mensen met plezier het beste van zichzelf geven. Irritaties worden op een constructieve manier uitgesproken, mensen voelen zich gesteund door hun manager en collega’s en de samenwerking wordt productiever.

Een online programma met impact

Met onze workshop “verbindende feedback” hebben wij in verschillende organisaties meegewerkt aan een aanspreekcultuur : medewerkers en managers leerden hoe ze elke dag werk kunnen maken van meer transparantie, respect voor elkaar en constructieve samenwerking.

Daarom hebben wij die workshop herwerkt tot een online programma. Je leert er

 • waarom elkaar aanspreken moeilijk maar noodzakelijk is
 • hoe je feedback kan geven zonder de relatie met anderen te schaden
 • hoe je zelf best reageert als je wordt aangesproken
 • wat je kan doen in moeilijke, emotioneel geladen situaties.

Je volgt dit programma aan je eigen tempo en je oefent meteen een aantal technieken in.

Praktische oefeningen

Tijdens een coaching sessie laten we je de verworven kennis in de praktijk brengen.

Je oefent op praktijkcases die je zelf inbrengt of die wij voor jou hebben voorbereid. We vertellen je meteen wat je al goed deed en waar je nog meer aandacht aan moet schenken.

Je kan bij ons zowel oefenen tijdens  een  individuele coaching sessie als in groep.

Een "team manifest" voor virtuele teams

Wat is een Team Manifest ?

In een Team Manifest definiëren de teamleden een aantal gedeelde principes en afspraken die zij essentieel vinden om goed te functioneren als team. Het team manifest stellen zij zelf  op. Daardoor voelen zij zich er ook eigenaar van en zullen zij mekaar gemakkelijker  aanspreken om zich aan die afspraken te houden.

In teams waarvan de leden niet voortdurend samenzitten zijn goede afspraken over samenwerking en communicatie nog belangrijker. Het Team Manifest geeft daar concreet vorm aan.

Het Team Manifest maakt zichtbaar waar het team voor staat. Het is een nuttig document om een aantal keer per jaar te gebruiken als basis voor een teamoverleg : handelen wij nog altijd in overeenstemming met wat we hier hebben afgesproken ?

Hoe gaan wij te werk ?

Vooraf vragen wij elk teamlid om te antwoorden op twee eenvoudige vragen. De antwoorden geven een beeld van wat een medewerker belangrijk vindt en van de bijdrage hij of zij met het team wil leveren aan de organisatie. Zij vormen ook de basis voor een zeer interactief webinar waarin wij het team begeleiden naar goede onderlinge afspraken. Deze afspraken vormen het Team Manifest.

Wij zorgen ervoor dat de afspraken zo concreet mogelijk zijn en relevant voor de dagelijkse werkelijkheid van het team. Ook waken wij erover dat elke individuele mening een plaats krijgt en dat er een echte consensus wordt bereikt.

Teamtalk : binnen 4 weken meer resultaat met je team

Thuiswerken zorgt voor een nieuwe groepsdynamiek

Elk team laat kansen liggen, helemaal nu in deze crisis. Mentale aspecten van teamleden spelen mee en ook het feit dat teams niet goed weten hoe zich online te organiseren. Als leider verlies je grip op teamleden.

“Ik heb totaal geen zicht meer op wat medewerkers in ons team doen.”
“We vinden het lastig samen beslissingen te nemen tijdens een Zoom-sessie.”

Laat ons je team snel op de rit zetten met onze onlinemethode.

Boek binnen 4 weken resultaat met ons programma

Onze programma’s staan al jaren hoog aangeschreven. Speciaal voor deze onbestemde tijd hebben we een verkort Remote Team Programma ontwikkeld dat volledig inspeelt op de behoeften van teams en management die online dezelfde resultaten willen behalen als offline.

De kern van het Remote Team Programma is grip houden op jullie groepsdynamiek.

Het Remote Team Programma biedt :

 • 4 live sessies Virtual Class Room.
 • Wekelijks een E-learning voor het hele team.
 • Online coaching van de leidinggevende.

In 4 weken leer je werken met een sterk model waardoor je direct vat krijgt op teamprocessen die met werken op afstand lastig te managen zijn.

“Het Remote Team Programma heeft ons team enorm veel opgeleverd: hectiek en miscommunicatie maakten plaats voor beter begrip en afstemming. Hierdoor kunnen wij ook virtueel veel beter onze doelen bereiken.” – Deelnemer Remote Team Programma

Blended learning : wat zit er in de mix ?

Waarom een “blend” ?

Duurzame resultaten staan in al onze leerinterventies voorop. Daarom bieden we geen ‘stand alone’ sessies aan. We combineren onze online programma’ s steeds met coaching en/of interactieve groepssessies.

Interactie staat centraal

In onze online modules gebruiken we meerkeuzevragen, open vragen, zelftests, quizzes en andere oefentechnieken om ervoor te zorgen dat je wat je leert meteen  verwerkt.

De contactmomenten zijn altijd live. 1 op 1 coaching sessies zijn per definitie interactief en ook als we een digitale sessie voor meerdere deelnemers opzetten maken we maximaal gebruik van de mogelijkheden die de tools bieden : chatten, live polls, vraag- en antwoord enz.

Je krijgt altijd ondersteuning


Je kan altijd beroep doen op één van onze ‘content experts’ als je vragen hebt over de inhoud van een online module.

Digitale groepssessies begeleiden we steeds met twee waardoor we inhoud én interactie kunnen opvolgen.

We houden het zo eenvoudig mogelijk

Maak je geen zorgen over technische vereisten. Je hoeft zelf niets te installeren.

Een laptop, tablet of smartphone met internetverbindingen een webbrowser volstaan.

Wij staan ook in voor de administratieve opvolging. Wanneer je verschillende medewerkers hetzelfde programma wil laten volgen volstaat het om ons hun contactgegevens te bezorgen. En natuurlijk krijg je ook een rapportering over hun voortgang en eindresultaat.

Kiezen voor blijvend resultaat


De antwoorden die je gaf op vragen van een online module kan je na afloop zelf downloaden.

De contactmomenten na het online gedeelte zorgen ervoor dat je meteen kan oefenen op basis van je eigen cases.

Bij elk programma krijg je een werkboek metdat je kan gebruiken terwijl je het programma volgt om notities te maken of eigen bedenkingen te noteren.

In dat werkboek vind je ook een samenvatting van de inhoud en praktische aanbevelingen die ervoor zorgen dat je wat je hebt geleerd ook kan blijven toepassen.

Op zoek naar maatwerk ?

Contacteer ons met al je vragen over dit aanbod.

We tonen je graag in een demo hoe wij te werk gaan.

Wij ontwikkelen met plezier een programma volledig op maat van jouw organisatie.