Doeltreffend communiceren

Anderen beïnvloeden

Als je anderen wil beïnvloeden moet je begrijpen wat voor hen belangrijk is en je eigen gedrag daarop afstemmen. Deze workshop leert je hoe je snel een vertrouwensrelatie kan opbouwen. Je ervaart de kracht van de 6 beïnvloedings- principes van Robert Cialdini. Je leert (non-) verbale weerstand te herkennen en hoe je deze kan gebruiken om je eigen voorstel te verbeteren.
Interactie en rollenspel zorgen ervoor dat je aan overtuigingskracht zal winnen, zowel in je werkcontext als daarbuiten.

Jouw resultaten

Na deze workshop zal je

 • begrepen hebben welke psychologische mechanismen ons gedrag beïnvloeden, soms zonder dat we dit beseffen.
 • die kennis kunnen toepassen om zelf meer invloed te hebben op je omgeving.
 • een goede vertrouwensband met je gespreks-partners kunnen opbouwen dankzij inzicht in het effect van jouw gedrag op anderen.
 • emoties herkennen en integreren.
 • weerstand kunnen omzetten naar een goed resultaat voor elke betrokken partij.

Programma

Dit is een interactieve twee-daagse opleiding waarin het theoretisch gedeelte tot een minimum wordt beperkt. Principes, methoden en technieken worden onmiddellijk getoetst aan ervaringen van de deelnemers en met praktijkgerichte oefeningen en rollenspelen verduidelijkt.

Dag 1.

Inleiding : Wie wil je overtuigen, waarvan, waarom en wanneer ?

Wat zijn vandaag jouw grootste uitdagingen ?
Het beïnvloedingsproces : bewuste en onbewuste factoren.
Robert Cialidini’s 6 principes van beïnvloeden : voorbeelden uit de praktijk.

Vertrek vanuit je zelf

Weet wat je wil bereiken

Oplossingsgericht denken : maak van je boodschap een positief verhaal.
Vertrouwen uitstralen : wanneer ben je zelf overtuigd van je boodschap ?
Je eigen sterkte inzetten : gebruik je natuurlijke communicatiestijl op een bewuste manier.

Maak verbinding met de ander

Kijk met andermans blik

Je in de verwachtingen van anderen inleven : hoe bekijkt iemand anders de werkelijkheid ?
Een vertrouwensband opbouwen : hoe kom je de andere tegemoet zonder je eigenheid op te geven ?

Bereid voor

Je eigen argumenten opbouwen.
Weerstand voorkomen.

Aan het einde van de 1ste dag bereid je een eigen case voor. In de periode tussen de twee opleidingsdagen probeer je anderen te overtuigen en alles wat je hebt geleerd toe te passen.

Dag 2.

Deze tweede dag is een praktijkdag. Deelnemers wisselen ervaringen uit en krijgen de gelegenheid om verschillende situaties in te oefenen met een professioneel acteur.

Leer van je succes en van je falen

Hoe is het in de praktijk gegaan ?
Wat zou je liever anders gedaan hebben ?

Hou rekening met de overkant

Het effect van jouw houding en gedrag op anderen herkennen.
Oog hebben voor onuitgesproken signalen.
Je argumentatie aanpassen aan onverwachte reacties.

Vergroot je invloed in je organisatie

Laat emoties en conflicten toe

Wanneer wordt je zelf emotioneel ?
Hoe reageer je op emoties en moeilijk gedrag ?
Wat doe je nadat je voorstel is afgewezen ?

Speel het spel

Het verschil tussen beïnvloeding en manipulatie.
Macht en hoe je die kan hanteren : waarom je soms politiek moet bedrijven.
Ontwikkel je politiek leiderschap.

Maak je klaar voor een volgende stap : actieplan en engagement.

Verbonden met je boodschap

Spreken in het openbaar

Veel mensen hebben meer angst om te moeten spreken in het openbaar dan om te sterven.
Indra Partners helpt je deze vrees te overwinnen. Bovendien garanderen wij dat je met je volgende toespraak het publiek voor je zult winnen. Onze workshop is gebouwd op 3 pijlers: denken en bedenken, schrijven en schrappen en vertellen.

In deze zeer praktische workshop werk je met eigen presentaties. Je krijgt onmiddellijke feedback en we begeleiden je vanaf het prille begin – je eerste ideeën verzamelen – tot het einde – je lichaamstaal beheersen en ontspannen omgaan met een uitdagend publiek.

Jouw resultaten

   • Je weet hoe je je boodschap kan structureren in functie van je doelpubliek.
   • Je bent in staat om een boeiend verhaal op te bouwen en dat te ondersteunen met sterk visueel materiaal.
   • Je maakt verbinding met je publiek en je zorgt dat zij zich betrokken voelen

Voorbereiding

Alle deelnemers kiezen vooraf een onderwerp dat zij zullen presenteren. Dit wordt als rode draad gebruikt doorheen de hele workshop.

Programma

Dag 1

Verbonden met jezelf

Denken en bedenken: wat wordt je kernboodschap?

Basis van piramide denken.
Begin met je besluit.
Groepeer de argumenten en ideeën die je boodschap ondersteunen.
Maak een logische volgorde.

Verbonden met anderen

Schrijven en schrappen : pas je boodschap aan je publiek aan

Verbonden met je publiek.

Ontdek wie je doelpubliek is en waarom zij naar jou willen luisteren.
Definieer de essentiële elementen die je het publiek wil laten onthouden.

Verbonden met je verhaal.

Wat heb je nodig voor een goed verhaal ?
Je eigen verhaal in elkaar steken: authentiek vertellen.

Ontwerp je ondersteunend materiaal.

Kies de juiste ondersteuning voor jouw boodschap.
De basis van een sterke powerpoint presentatie.

Op het einde van deze dag krijgen alle deelnemers de opdracht om over hun gekozen onderwerp een presentatie voor te bereiden van 15 minuten. Ze krijgen een hulppakket met bijkomende tips over hoe je structuur kan geven aan een boodschap, hoe je een verhaallijn kan uitschrijven en hoe je aantrekkelijke slides kan maken.

In de volgende twee sessies presenteren alle deelnemers het materiaal dat zij hebben voorbereid en krijgen ze onmiddellijk feedback.

Dag 2 (halve dag)
Vertellen: breng je verhaal – sessie 1

Nadat je jouw verhaal hebt gepresenteerd krijg je onmiddellijk feedback:

  • kwam je boodschap duidelijk over ?
  • ondersteunden jouw visuele hulpmiddelen je verhaal ?
  • maakte je verbinding met je publiek ?

In voorbereiding op de volgende sessie krijg je een basisinleiding over niet-verbale communicatie:

   • hoe sta je voor een publiek, hoe beweeg je, waar plaats je je handen ?
   • het belang van oogcontact, glimlach…
   • hoe kan je de zenuwen in bedwang houden ?

Dag 3 (halve dag).
Vertellen: breng je verhaal – sessie 2

Nadat je jouw verhaal hebt gepresenteerd krijg je onmiddellijk feedback over:

    • je niet-verbale communicatie.
    • de manier waarop je vragen en opmerkingen opving en omging met moeilijke toehoorders.

Het laatste deel van de workshop bereidt je voor op:
onverwachte situaties waarin je moet improviseren.

Afronding en feedback

Optioneel

Indien nodig, kunnen deelnemers na de workshop beroep doen op Indra Partners voor bijkomende individuele begeleiding.