Leiderschap voor nieuwe managers

Discoverer

public_domain_images_free_stock_photos_alley_ball_bowl_1000x662

Ben jij een leider ? In dit interactief programma verkennen we de essentie van wat nodig is om een overtuigend leider te worden. Wat betekent leiderschap in jouw organisatie ? Leer hoe je afhankelijk van de situatie of de medewerker je natuurlijke stijl kan aanpassen. Word je bewust van het effect van jouw gedrag op anderen. Leer hoe je die kennis kan toepassen in het voordeel van je zelf, je team, je organisatie en je klanten.

Jouw resultaten

Na afloop van dit programma ben je in staat om

  • je natuurlijke leiderschapsstijl optimaal in te zetten in diverse omstandigheden.
  • je team te begeleiden naar uitstekende prestaties.
  • betekenis te geven aan het werk van je medewerkers en hen te motiveren door de realisaties van jouw team te verbinden met de missie van je organisatie.
  • het engagement van je team om te zetten in een grotere klanten- tevredenheid.

Programma

Dit is een programma van 4 dagen waarin verschillende dimensies van leidinggeven worden behandeld. Elk aspect wordt kort toegelicht aan de hand van courante leiderschapsmodellen en onmiddellijk gevolgd door groepsdiscussies, rollenspelen en andere interactieve oefenvormen. Daardoor kunnen deelnemers nieuwe inzichten, attitudes en vaardigheden meteen toetsen aan hun eigen praktijk.

Wij vinden het belangrijk dat deze opleiding voor elke deelnemer relevant is en gericht op zijn/haar dagelijkse praktijk. Daarom krijgen alle deelnemers vooraf een 360° feedback assessment. De resultaten van dat assessment worden met iedereen afzonderlijk besproken en vertaald in een aantal leervragen die tijdens de opleidingssessies behandeld zullen worden.

Om een goede groepsdynamiek te creëren en deelnemers te laten verder werken op wat ze hebben geleerd raden we deze tijdsindeling aan:

  • dag één en twee: op elkaar aansluitend.
  • dag drie en vier: één maand na resp. dag twee en drie.

 

Dag 1 :
Ontdek de leider in je zelf

De betekenis van leiderschap in jouw organisatie.
Ontdek en verken jouw natuurlijke leiderschapsstijl.
Leer je stijl aan te passen aan de situatie of de persoon.

Dag 2 :
Word de leider van je team

Maak van een groep een team: sturen zonder te bevelen.
Haal het beste uit de talenten van je medewerkers.
Moedig de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers aan.
Maak van moeilijke gesprekken een gelegenheid om bij te leren.

Dag 3 :
Treed op als leider in jouw organisatie

Geef een concrete vertaling aan de strategie van je organisatie.
Richt je op het resultaat: doelen en verwachtingen stellen.
Delegeer en ondersteun: medewerkers eigenaar maken.
Promoot je team: communiceer doeltreffend over wat jullie hebben bereikt.

Dag 4 :
Wees een leider voor je klant

Leer je klanten en hun verwachtingen kennen.
Sta borg voor een kwaliteitsvolle dienstverlening.
Maak van je medewerkers ambassadeurs.

Optioneel

Aansluitend op deze opleiding stellen wij een peer coaching traject voor zodat deelnemers blijven verder leren van elkaars ervaringen.

Wij raden deelnemers aan om in een periode van 10 maanden tot een jaar na de opleiding opnieuw een 360° feedback te doen om hun vooruitgang te meten.

Leiderschap voor ervaren managers

Explorer

Ball-going-into-the-goal-at-the-Smoky-Mountain-soccer-tournament

Je bent een manager met ervaring en je wil graag je leiderschapsvaardigheden aanscherpen. Dit is een workshop die je helpt om jouw impact op je organisatie te vergroten, om je medewerkers positief uit te dagen en om in periodes van permanente verandering moeilijke beslissingen te durven nemen.

Jouw resultaten

Na dit programma zal je

  • beslissingen nemen op basis van zowel intuïtief als rationeel denken.
  • medewerkers positief uitdagen om al hun talenten ten volle te benutten.
  • als motor van verandering impact uitoefenen op je organisatie.
  • bestaande en nieuwe klanten aan jou en aan jouw team kunnen binden.

Programma

In dit programma van 4 dagen wordt elke dag aan een specifiek thema gewijd. Leiderschap in een snel veranderende en complexe wereld is de rode draad die de verschillende modules met elkaar verbindt.

Voorafgaand aan de opleiding krijgt elke deelnemer een 360° feedback assessment. De resultaten van dat rapport worden met elke deelnemer afzonderlijk besproken en vertaald in een aantal leervragen die tijdens de opleidingssessies behandeld worden.

De praktische oefeningen in het programma helpen deelnemers om hun sterke punten als leidinggevende te ontwikkelen en hun leiderschapsvaardigheden naar een hoger niveau te tillen.

Dag 1 :
Beslissingen nemen in een veranderlijke omgeving

Intuïtief of weloverwogen beslissen?
Knopen doorhakken wanneer je niet over alle elementen beschikt.

Dag 2 :
Doe elke medewerker in je team groeien

Inspireer en motiveer.
Leg een kader vast dat autonomie en verantwoordelijkheid bevordert.
Bied haalbare en tegelijk uitdagende ontwikkelingskansen aan elke medewerker.

Dag 3 :
Verhoog je impact op je organisatie

Geef de richting aan in complexe, onzekere en snel veranderende situaties.
Stuur veranderingen aan.
Durf risico’s te nemen : wees niet bang om te mislukken.

Dag 4 :
Stel je zelf ten dienste van je klant

Maak van je team een klantgerichte dienst.
Verhoog klantentevredenheid dankzij meer autonome medewerkers.
Blijf bouwen aan een permanente relatie met je klanten.

Optioneel

Aansluitend op deze opleiding voorzien wij een peer coaching traject waarin deelnemers verder blijven leren van elkaars ervaringen.

Wij raden deelnemers aan om in een periode van 10 maanden tot een jaar na de opleiding opnieuw een 360° feedback doen. Het resultaat daarvan laat zien op welke terreinen zij volgens hun omgeving succes geboekt hebben in hun ontwikkeling als leidinggevende.

Leiderschap voor senior managers

Challenger

VEU1RODNF5

Elke senior leader is een rolmodel voor zijn/haar organisatie. Jouw authenticiteit maakt het verschil. In deze workshop bouwen we verder op jouw persoonlijke sterktes. Hoe kan je deze frequenter en efficiënter gebruiken ? Anderen laten schitteren en werk maken van een positieve bedrijfscultuur zal jou en jouw organisatie naar een hoger niveau brengen.

Jouw resultaten

Na afloop van dit programma

  • heb je inzicht gekregen in je eigen inspiratiebronnen en de kern van waaruit jij een verschil wil maken.
  • ben je in staat om snel oprecht een verbinding te maken met je medewerkers.
  • kan je een bedrijfscultuur tot stand brengen gebaseerd op vertrouwen, engagement en verbondenheid.
  • breng je op anderen de energie, het plezier en de inspiratie over die je haalt uit je rol als senior manager.

Programma

Verbonden met je zelf

Module 1: 2 dagen
Wees je zelf: word je bewust van je eigen authenticiteit.

Schrijf je eigen biografie: wat heeft jou tot de leidinggevende gemaakt die je vandaag bent ?
Kies je rolmodellen.
Leef naar je eigen waarden: logische niveaus van Robert Dilts.
Leg je persoonlijke kernopdracht vast: de toetssteen voor je leiderschap.

Aan het eind van de eerste module krijgt elke deelnemer de opdracht om een microavontuur te beleven. De ervaring die je daarbij opdoet wordt geïntegreerd in het vervolg van het programma en biedt je unieke kansen tot verdere ontplooiing.

Verbonden met je team

Laat de anderen schitteren

Hoe creëer je snel verbondenheid met je medewerkers ?
Gebruik technieken van authentieke communicatie om je zelf te laten zien en om gezien te worden.

Stel jezelf open voor anderen – upward feedback :
0,5 dag

Hoe word je door je medewerkers, je collega’s en je klanten gezien ?
Vergroot je eigen impact dankzij deze net verworven inzichten.

Verbonden met je organisatie

Module 2 : 2 dagen
Creëer samen een cultuur van vertrouwen en verantwoordelijkheid

Maak maximaal gebruik van de elementen die een bedrijfscultuur bepalen.
Bouw aan een cultuur die afgestemd is op de kernopdracht van je organisatie.

Vernieuw,verander en verbeter

Durf je verbeelding te gebruiken.
Maak werk van een innovatienetwerk.
Manage de onvoorspelbaarheid van een onzekere omgeving.

Verbonden met je klanten.

Maak jouw kernopdracht waar

Vertaal de missie en visie van jouw organisatie naar een persoonlijk verhaal dat je kan delen met je medewerkers.
Werk een actieplan uit om wat je geleerd hebt ook toe te passen.
Hoe zal je het verhaal van dit programma vertellen aan je medewerkers

Optioneel

Aansluitend op deze opleiding stellen wij een peer coaching traject voor waarin deelnemers verder blijven leren van elkaars ervaringen.

Leiderschap voor vrouwelijke managers

Endeavour

VEU1RODNF5

Authenticiteit : daarmee maak je het verschil als leidinggevende. In deze workshop bouwen we verder op jouw persoonlijke sterktes als leidinggevende en als vrouw. Hoe kan je deze frequenter en efficiënter gebruiken ? Door strategisch gebruik te maken van je kracht en je bekwaamheden til je je leiderschapsvaardigheden naar een hoger niveau. Tegelijk help je je organisatie werk te maken van een inclusieve bedrijfscultuur die business resultaten positief beïnvloedt.

Jouw resultaten :

Na dit programma

 • heb je een dieper inzicht in jouw identiteit als leidinggevende (Insights Discovery Profiel en 360° feedback en analyse)
 • weet je hoe je het evenwicht kan bewaren tussen jouw persoonlijke waarden, jouw carrière doelstellingen en jouw business resultaten
 • versterk je jouw persoonlijke impact op de organisatie waarvoor je werkt
 • ben je klaar om een strategisch netwerk op te bouwen en in te zetten om jouw leiderschapsstrategie te realiseren.

Programma :

In dit programma van 2 dagen wordt elke dag aan een specifiek thema gewijd. Elk aspect wordt kort toegelicht en onmiddellijk gevolgd door groepsdiscussies, rollenspelen en andere interactieve oefenvormen. Daardoor kunnen deelnemers nieuwe inzichten, attitudes en vaardigheden meteen toetsen aan hun eigen praktijk.

Wij vinden het belangrijk dat deze opleiding voor elke deelnemer relevant is en gericht op haar dagelijkse praktijk. Daarom krijgen alle deelnemers vooraf een 360° feedback assessment en Insights Discovery profiel. De resultaten worden met iedereen afzonderlijk besproken en vertaald in een aantal leervragen die tijdens de opleidingssessies behandeld zullen worden.

De praktische oefeningen in het programma helpen deelnemers om hun sterke punten als vrouwelijke leidinggevende te ontwikkelen en hun leiderschapsvaardigheden naar een hoger niveau te tillen.

Dag 1 :

Mobiliseer de kracht van je authenticiteit

Ontdek de leider in je zelf (Insights Discovery Profiel, met een koppeling naar het resultaat van je 360° feedback).
Kies je rolmodellen en leer hoe je hun kwaliteiten kan toepassen in jouw dagelijkse realiteit.
Leef naar je eigen waarden : logische niveaus van Robert Dilts.

Dag 2 :
Wordt een leider met impact voor je organisatie

Anderen beïnvloeden en politiek bedrijven.
Ontwikkel je netwerkvaardigheden.
Versterk jouw persoonlijke impact op je organisatie.
Werk een actieplan uit om wat je geleerd hebt ook toe te passen.

Voorgestelde opvolging door Indra Partners

Aansluitend op deze opleiding stellen wij een peer coaching traject voor waarin deelnemers verder blijven leren van elkaars ervaringen.