Verbonden met je verschillen

Diversiteit en Inclusie

Diversiteit zorgt voor creativiteit, innovatie en een betere band met je klanten. Indra Partners maakt voor jou een D&I programma op maat of helpt je om de resultaten van je bestaande programma in een stroomversnelling te brengen.
Wij leveren opleidingen die een hefboom zijn voor de kracht van diversiteit in je bedrijf.

Jouw resultaten

  • Je weet waar je bedrijf staat op vlak van D&I en hebt haalbare en ambitieuze doelstellingen vastgelegd.
  • Je krijgt een gedetailleerde analyse van specifieke opportuniteiten en uitdagingen.
  • Je kan een D&I programma op maat uitrollen en je weet hoe je voortgang kan meten.
  • Je creëert een verband tussen jouw D&I acties en zowel je medewerkers als je klanten. Hierdoor verhoog je het engagement van beiden.

 

Voorbereiding door Indra Partners

Via gesprekken met het Executive Management Team leggen we het huidige D&I beeld vast in jouw bedrijf.
We analyseren de beschikbare gegevens en bekijken jouw doelstellingen.
Op basis van die informatie bouwen we een actieplan en ontwerpen we opleidingssessies. Wij zorgen voor actieve betrokkenheid van je Management Team en de medewerkers van je organisatie om ervoor te zorgen dat jouw D&I vooruitgang boekt.

Programma

Indra Partners werkt eerst samen met het Executive Management Team en met HR omdat zij de grondslag leggen van het D&I beleid en alle D&I initiatieven moeten ondersteunen. Dat fundament wordt gevolgd door bewustmakingssessies en workshops voor alle managers en medewerkers.

Wat je mag verwachten na de D&I workshop

 • Je bent je bewust van de verschillende aspecten van Diversiteit en Inclusie en van hun belang, zowel binnen je bedrijf als voor de klanten.
 • Je begrijpt de D&I missie van je bedrijf en je kan die vorm geven in je eigen werkomgeving.
 • Je weet wat onbewuste vooroordelen zijn en hoe je daarop kan reageren.
 • Je kan optreden als ambassadeur voor D&I.

Voorbeeld van een bewustmakingprogramma van 1 dag

Voormiddag

Wat is D&I en waarom vindt mijn bedrijf het belangrijk ?
Persoonlijke verkenning van D&I: wie ben ik?
Hoe sta ik zelf tegenover Diversiteit & Inclusie ? Uitwisseling van persoonlijke ervaringen.
Onbewuste vooroordelen.
Welke invloed heeft D&I op de relatie met onze klanten ?

Namiddag

Na de middag gaan we dieper in op die aspecten van diversiteit waarop je je eerst wil toeleggen.

Voorbeelden zijn: geslacht, leeftijd, cultuur, seksuele geaardheid.

Optioneel

Driemaandelijkse opvolging en coaching door Indra Partners van de D&I voortrekkers/leiders in jouw bedrijf om continuïteit te verzekeren.

Verbonden met je verschillen

Multiculturele Diversiteit

Buitenlanders denken, voelen en reageren  anders dan wij gewend zijn. Maar zelfs landgenoten die zijn opgegroeid in een andere streek of met een verschillende socio-economische achtergrond kunnen we ervaren als ‘anders’.
De  samenleving van vandaag brengt ons allemaal in contact met mensen die op een andere manier naar de wereld kijken. Zijn wij in de ogen van heel veel mensen dan niet zelf degenen die ‘anders’ zijn ?

Jouw resultaten :

 • Deze workshop van één dag geeft je inzicht in hoe je gedrag bepaald wordt door culturele dimensies en door jouw unieke persoonlijkheid.
 • Je leert jezelf aan te passen en een band op te bouwen met mensen uit andere culturen.
 • Je oefent in interculturele communicatie en hoe je je zelf soepel kan opstellen zonder je eigen belang uit het oog te verliezen.
 • Je engageert je voor een persoonlijke interculturele doelstelling.

Programma :

Voormiddag

 • Wat is cultuur : wat kenmerkt een individu, een land, een organisatie ?
 • Objectiviteit en onbewuste vooroordelen : wat is het en hoe ga je ermee om ?
 • Oefening over stereotypes versus veralgemening : wat is het verschil en hoe reageer je daarop ?
 • Culturele dimensies : waar situeer je jezelf en je teamcollega’ s op vlak van communicatie, leiderschap, besluitvorming, conflicthantering, en tijdsbeheer ?

Namiddag

 • Een beter begrip krijgen van de culturen waarmee je werkt (bouwt verder op culturele dimensies).
 • Efficiënt samenwerken met elkaar en mekaars eigenheid appreciëren : concrete voorbeelden en praktijksituaties.
 • Communiceren met mensen uit verschillende culturen waarbij je er voor zorgt dat je je deadlines en je zakelijke afspraken nakomt.
 • Interculturele conflicten voorkomen en oplossen.
 • Werk maken van je persoonlijk intercultureel engagement.
 • Afronding.

Voorgestelde opvolging door Indra Partners :

Bijkomende sessie van een halve dag met terugblik op successen en uitdagingen.

De kracht van authenticiteit

Leiderschap voor vrouwelijke managers

Authenticiteit : daarmee maak je het verschil als leidinggevende. In deze workshop bouwen we verder op jouw persoonlijke sterktes als leidinggevende en als vrouw. Hoe kan je deze frequenter en efficiënter gebruiken ? Door strategisch gebruik te maken van je kracht en je bekwaamheden til je je leiderschapsvaardigheden naar een hoger niveau. Tegelijk help je je organisatie werk te maken van een inclusieve bedrijfscultuur die business resultaten positief beïnvloedt.

Jouw resultaten :

Na dit programma

 • heb je een dieper inzicht in jouw identiteit als leidinggevende (Insights Discovery Profiel en 360° feedback en analyse)
 • weet je hoe je het evenwicht kan bewaren tussen jouw persoonlijke waarden, jouw carrière doelstellingen en jouw business resultaten
 • versterk je jouw persoonlijke impact op de organisatie waarvoor je werkt
 • ben je klaar om een strategisch netwerk op te bouwen en in te zetten om jouw leiderschapsstrategie te realiseren.

Programma :

In dit programma van 2 dagen wordt elke dag aan een specifiek thema gewijd. Elk aspect wordt kort toegelicht en onmiddellijk gevolgd door groepsdiscussies, rollenspelen en andere interactieve oefenvormen. Daardoor kunnen deelnemers nieuwe inzichten, attitudes en vaardigheden meteen toetsen aan hun eigen praktijk.

Wij vinden het belangrijk dat deze opleiding voor elke deelnemer relevant is en gericht op haar dagelijkse praktijk. Daarom krijgen alle deelnemers vooraf een 360° feedback assessment en Insights Discovery profiel. De resultaten worden met iedereen afzonderlijk besproken en vertaald in een aantal leervragen die tijdens de opleidingssessies behandeld zullen worden.

De praktische oefeningen in het programma helpen deelnemers om hun sterke punten als vrouwelijke leidinggevende te ontwikkelen en hun leiderschapsvaardigheden naar een hoger niveau te tillen.

Dag 1 :

Mobiliseer de kracht van je authenticiteit

Ontdek de leider in je zelf (Insights Discovery Profiel, met een koppeling naar het resultaat van je 360° feedback).
Kies je rolmodellen en leer hoe je hun kwaliteiten kan toepassen in jouw dagelijkse realiteit.
Leef naar je eigen waarden : logische niveaus van Robert Dilts.

Dag 2 :
Wordt een leider met impact voor je organisatie

Anderen beïnvloeden en politiek bedrijven.
Ontwikkel je netwerkvaardigheden.
Versterk jouw persoonlijke impact op je organisatie.
Werk een actieplan uit om wat je geleerd hebt ook toe te passen.

Voorgestelde opvolging door Indra Partners

Aansluitend op deze opleiding stellen wij een peer coaching traject voor waarin deelnemers verder blijven leren van elkaars ervaringen.